Nya Närvården vill öppna hälsocentral i Östersund

Idag ansöker Nya Närvården AB om att få öppna hälsocentral i Östersund.

– Vi har en fungerande modell med fasta läkare och kontinuitet i vårt
erbjudande, och vi tror att den kommer att fungera väl i Östersund också,
säger Hans Boberg, vd för Nya Närvården AB.

Nya Närvården startade i december 2010 och finns idag i Strömsund, Hoting och
Hammerdal, och ute i hemmen med hjälp av sina mobila läkarbilar.

Antalet listade patienter ökar stadigt, och i dag betjänar Nya Närvården ca
5350 kommuninnevånare i Strömsunds kommun, hela 43 procent av hela
befolkningen.

– Det är ett bevis på att vår modell fungerar att fler och fler listar
sig, men vi får också mycket annan positiv feedback. I den senaste stora
undersökningen listades våra mottagningar bland de tio bästa i landet, när
patienterna får bedöma, säger Hans Boberg.

Varför då starta i Östersund?
– Det är ett logiskt steg. Vi har en fungerande modell som vi får
ekonomi på i det här länet, men vi tror också att över tid måste en
vårdgivare som ska kunna hålla i en sådan modell finnas både i Östersund och länets
glesare delar. Av både demografiska och sjukvårdsekonomiska skäl.

Konceptet för den kommande hälsocentralen i Östersund kommer att bli detsamma
som för övriga delar av Nya Närvården.
– Fasta läkarresurser, hög tillgänglighet och personlig service. Och
fokus på patienten.

Var den nya hälsocentralen i Östersund kommer att ligga, och vilka läkare som
kommer att driva den är ännu inte klart.
– i har en del alternativ och söker fler. Kapacitetskraven kommer ju
att avgöras av listningsintresset, och det gör att vi måste ha fler
alternativ i luften. Och så letar vi naturligtvis efter den eller de som ska vara Hans
Boberg i Östersund, säger Hans Boberg och understryker att hans eget
läkarfokus också i fortsättningen kommer att vara Hoting och Strömsund.

Detta inlägg skrevs i Uncategorized. Bokmärk permalinken.