Personal

Hans Boberg

Lars Boberg
Verksamhetsansvarig

Hoting

Hans Boberg Christin Alstergren

Hans Boberg
Leg. Läkare

Anna Ivarsson
Läkare

Christin Alstergren
Läkarsekreterare, Enhetsansvarig

 

Helena Nilsson Ingrid Dahlén Persson

Helena Nilsson
Undersköterska

Ingrid Dahlén Persson
Leg. Sjukgymnast
Anna-Lena Norkvist
Distriktssköterska

 

 
Tina Johansson
Barmorska
Mirja Allberg
Fotvårdsterapeut
Rebecca Ingvarsson
Undersköterska
Receptionist

 

Åsa Hjerpe
Sjuksköterska

 

 

Strömsund

Anders Ehnberg Hans Boberg Ingrid Dahlén Persson
Anders Ehnberg
Distriktsläkare

Hans Boberg
Leg. Läkare

Anna Ivarsson
Läkare

 

Ingrid Dahlén Persson Ingrid Dahlén Persson
Ingrid Dahlén Persson
Leg. Sjukgymnast
Anna-Lena Norkvist
Distriktssköterska
Kristina Haglund
Läkarsekreterare
Enhetsansvarig

 

 
Linda Blom
Sjuksköterska
Lab
Tina Johansson
Barnmorska
Sjuksköterska

 

Mirja Allberg
Fotvårdsterapeut
 
Britt-Marie Bryntesson
Sjukgymnast
Veronica Magnusson
Läkarsekreterare