Personal

Hans Boberg

Lars Boberg
Verksamhetsansvarig

Hoting

Hans Boberg Christin Alstergren

Hans Boberg
Leg. Läkare

Anna Ivarsson
Läkare

Christin Alstergren
Läkarsekreterare, Enhetsansvarig

 

Helena Nilsson Ingrid Dahlén Persson

Helena Nilsson
Undersköterska

Ingrid Dahlén Persson
Leg. Sjukgymnast
Anna-Lena Norkvist
Distriktssköterska

 

 
Tina Johansson
Barmorska
Mirja Allberg
Fotvårdsterapeut
Rebecca Ingvarsson
Undersköterska
Receptionist
Åsa Hjerpe
Sjuksköterska

 

Strömsund

Anders Ehnberg Hans Boberg Ingrid Dahlén Persson
Anders Ehnberg
Distriktsläkare

Hans Boberg
Leg. Läkare

Anna Ivarsson
Läkare

 

Ingrid Dahlén Persson Ingrid Dahlén Persson
Ingrid Dahlén Persson
Leg. Sjukgymnast
Anna-Lena Norkvist
Distriktssköterska
Ann Stillesjö
Distriktssköterska
BVC-sköterska
 
Kristina Haglund
Läkarsekreterare
Enhetsansvarig
Linda Blom
Sjuksköterska
Lab
Tina Johansson
Barnmorska
Sjuksköterska
Mirja Allberg
Fotvårdsterapeut

 

 

Strömsund

   
Ann Stillesjö
Distriktssköterska
BVC-sköterska
Christin Mattsson
Undersköterska
Receptionist
Tina Johansson
Barnmorska

 

Veronica Magnusson
Läkarsekreterare
Åsa Pålsson
Leg. Sjuksköterska
Britt-Marie Bryntesson
Sjukgymnast
 
Mirja Allberg
Fotvårdsterapeut