Nya Närvården samlar verksamheten i Strömsund och Hoting från februari 2018

Nya Närvården AB har fattat beslutet att från och med 1 februari 2018 koncentrera verksamheten i Strömsunds kommun till de två hälsocentralerna i Strömsund och Hoting. Avvecklingen av hälsocentralen i Hammerdal inleds denna månad, och ska vara helt klar till den 31 januari 2018.

Bakgrunden till beslutet är att samtliga tre läkare som varit fast knutna till hälsocentralen i Hammerdal lämnar sina tjänster under hösten. Ett intensivt arbete för att rekrytera ersättare har inte varit framgångsrikt.

– Vi tvingas konstatera att enda sättet att hålla Hammerdal öppet är att ge oss in i mycket dyra och kortsiktiga lösningar, och det kommer vi inte att göra. Det gagnar inte patienterna och det skulle ganska snabbt äventyra ekonomin i hela företaget berättar Nya Närvårdens verksamhetschef Lars Boberg.
– Vi vill kunna erbjuda våra patienter kontinuitet i läkarkontakterna, och om vi inte har fasta läkare i vår verksamhet faller vår verksamhetsidé, och därför har vi tagit det här beslutet, säger Lars Boberg.

Nya Närvården kommer nu att koncentrera sin verksamhet till de två hälsocentralerna i Hoting och Strömsund.

– Vi har en plan för att utveckla hälsocentralen i Strömsund under det kommande året som vi kommer att fullfölja. På kort sikt handlar det om att säkra att våra lokaler och att vår personal där klarar den här verksamhetsförändringen, och det känner vi oss trygga i säger Lars Boberg.

De patienter i Hammerdal som varit listade hos Nya Närvården kommer alltså att erbjudas vård vid de två hälsocentraler som kommer att drivas vidare.

– Självklart blir det så. Samtidigt har jag full förståelse för den som vill lista sig hos någon annan. Vi vet ju inte om någon annan aktör kommer att försöka i Hammerdal. Det återstår att se.

Information till personalen har givits under dagen och den fackliga förhandlingsprocessen har satts igång mellan berörda parter.

– Vår utgångspunkt är att vi fram till definitivt stängningsdatum ska driva verksamheten vidare som distriktssköterskemottagning, men hur länge det kommer att fungera vet vi när de fackliga förhandlingarna är klara, säger Lars Boberg.

Detta inlägg skrevs i Nyheter. Bokmärk permalinken.