Förändrad jourtjänstgöring försämrar patientsäkerheten

Nya Närvården AB som har cirka hälften av alla patienter i Strömsunds kommun är en del av jourläkarsystemet som administreras av landstinget. Nya Närvården ser med stor oro på det förslag till försämring av tillgången på jourläkare som Jämtlands läns landsting lagt fram. Vi ser , kort sagt, detta som ett hot mot patientsäkerheten, säger Hans Boberg, läkare och vd för Nya Närvården.

Att förändra inställelsetiden från 30 minuter till 2 timmar för jourläkarna låter kanske inte så mycket, men etiskt är det faktiskt inte försvarbart att för att spara pengar ta så stora risker med patienterna, säger Hans Boberg. Han fastslår att den lagstadgade principen om lika rätt till vård i hela landet redan är satt ur spel i vårt glesbygdslän.

Och vi förstår att det i vissa avseenden rent praktiskt kan bli så. En patient i Frostviken kan ha 30 mil in till Östersund, och det påverkar så klart förutsättningarna för den patienten. Avstånd kan vi inte göra något åt. Men scheman och jourer kan vi påverka. Vi kan ju inte med vett och vilja ta beslut som ytterligare försämrar glesbygdsbornas rätt till vård. Hans Boberg pekar också på andra rent konkreta konsekvenser av en förändring.

Den avancerade närvårdsavdelningen i Strömsunds skulle få problem, ambulanstillgången påverkas negativt och trycket mot akuten och vårdavdelningarna i Östersund skulle öka. Hans Boberg understryker att detta i grunden är ett etiskt ställningstagande från de sju läkarna i Nya Närvården.

Rent praktiskt skulle det naturligtvis innebära fördelar att ha sin jour i hemmiljö med 2 timmars inställelsetid istället för på Hälsocentralen. Men etiskt är det inte försvarbart. Vi är övertygade om att de mycket snabbt uppstår situationer när skillnaden mellan 30 minuters och två timmars väntan på en doktor innebär skillnaden på liv och död för en patient.

 

För ytterligare information:
Hans Boberg 070-243 37 77

Detta inlägg skrevs i Nyheter. Bokmärk permalinken.