Pressrum

PRESSRUM

Nya Närvården kommer inte att starta hälsocentral i Frostviken

Idén och ambitionen att starta hälsocentral i Frostviken föddes med tanke på den osäkra framtid som hälsocentraler i en glesbygd med få innevånare som Frostviken har. Antalet innevånare sjunker stadigt och distriktssköterskemottagningarna utan läkare blir allt vanligare i glesbygd och det sista som blir kvar är ambulansen med långa avstånd till hälsocentralen. Vårt koncept var tänkt bygga på att genom flera små hälsocentraler inom ett gemensamt område ( Hoting Strömsund och Frostviken ) kunna samverka personalen så att ekonomin kan bära även i små bygder. Dessutom skulle vi erbjuda fasta läkare och personal med god kännedom och förankring i bygden vilket borgar för ett genuint intresse för patienten. Detta menar vi skulle kunna säkra vården i vårt område för lång tid framöver.

 

Vi kan nu se att det låga innevånarantalet med knappt 900 medborgare i Frostviken inte är tillräckligt för både Närvård Frostviken och Nya närvården, vi vill inte skapa ett scenario där man krigar om patienten och skapar dåliga förutsättningar för båda parter.

Med detta vill vi inte stänga några dörrar för Frostviken men som läget ser ut idag kan Nya närvården inte ta det ansvar som var tänkt för medborgare och personal i Frostviken. Vi vill tacka alla människor i Frostviken som visat sitt stöd för Nya Närvården.

Varma hälsningar,
Hans o. Anders

 

Tidningsartiklar:
Svenskt näringsliv – Privat hälsocentral räddar vården i Hoting
SVT / MITTNYTT – Hoting får privat hälsocentral
SR – Privathäsocentral blir verklighet i Hoting

 

Nerladdningsbart (högerklicka på länken och välj: spara som)
Logotyp
Personalbilder Hoting
Personalbilder Strömsund

Öppettider:

Mån – Fre 08:00 – 17:00