Om oss

Vi vill välkomna Dig till Nya Närvårdens primärvård i Strömsunds kommun. Våra verksamheter finner Du centralt belägna i Hoting och Strömsund. Vi värnar om hälsan i livets alla skeden och ger ett professionellt mottagande. Vi satsar på kontinuitet vilket innebär att hos oss har du alltid tillgång till fast läkarkontakt med mycket erfarna specialistläkare inom allmänmedicin.

Samtliga våra medarbetare har hög kompetens och lång erfarenhet. Våra kompetenser finns inom det allmänmedicinska området med mödravård, barnavård, diabetes, sjukgymnastik, och vi erbjuder psykosocial kompetens, vi möter dina behov med rätt medicinsk kompetens. Vi erbjuder också hälsokontroller för företag och skolhälsovård.

Vårt fokus är alltid på den enskilda individens behov och på att lägga vår tid och våra resurser i det personliga mötet mellan Dig som patient och våra medarbetare. Hos oss kan du enkelt via telefon komma i kontakt direkt med läkare, och Du kan också enkelt boka tid via telefon eller internet.

Utveckling och förnyelse är viktigt och vi vill skapa goda förutsättningar att bidra till positiv förändring i framtidens hälsa och sjukvård.

Våra mottagningar:

Hoting

Hoting ligger omkring 50 kilometer nordöst om Strömsund och har omkring 800 invånare. Orten, som ligger vid Inlandsbanan och Europaväg 45, är ett stationssamhälle och en industriort. Pendling sker främst till Strömsund och Dorotea. Bland sevärdheter kan, utöver Stationshuset, även Forntidsmuseet, bygdegården Valågården och Hotings Bilmuseum nämnas.

Adress: Hälsocentralen i Hoting, Telegatan 8 C, 833 51 Hoting
Karta: Klicka här

Strömsund

Strömsund, som ligger 100 km norr om Östersund hade år 2000 3707 st invånare. Samhället ligger vid Russfjärden i Ströms Vattudal. Europaväg 45 går via den 1956 invigda Strömsundsbron över Ströms Vattudal och in i Strömsund. Orten är sedan urminnes tider norra Jämtlands handelscentrum och näringslivet domineras idag av småindustri- och servicenäringen, med bl.a. träindustri och tjänsteföretag.

Adress: Lagmansgatan 29, 833 31 Strömsund
Karta: Klicka här

Hammerdal

Hammerdal, är belägen vid Hammerdalssjön, omkring 30 km söder om centralorten Strömsund, och har ca. 970 invånare (2010). Hammerdal var ända fram till kommunsammanslagningen 1974 centralort i Hammerdals kommun. Bland viktigare industrier kan, förutom den dominerande träindustrin, ett större cementgjuteri nämnas. I övrigt är kommunen stor arbetsgivare.

Adress: Storgatan 32, 833 41 Hammerdal
Karta: Klicka här