Vanliga frågor

Kan jag byta när jag vill?

Svar: Ja. Den nya hälsocentral ska ta emot dig senast inom två månader. Ingen hälsocentral kan neka att ta emot en patient från länet.

Hur väljer jag en hälsocentral?

Svar: Du väljer en hälsocentral genom att fylla i en blankett. Blanketten finns även hos alla godkända hälsocentraler och kan beställas på landstingets hälsovalskansli 063-14 24 00. Fyll i den och lämna till den hälsocentral du väljer. I väntan på besked tillhör du den gamla hälsocentralen.

Hur lång tid är jag bunden av valet jag gjort?

Svar: Tills du byter igen.

Måste alla i familjen tillhöra samma hälsocentral?

Svar: Nej, det är fritt för varje enskild individ att välja vilken hälsocentral som helst i Jämtlands län. Är du under 18 år krävs målsmans underskrift.

Hur gammal måste man vara för att välja hälsocentral?

Svar: Man måste vara 18 år. För barn och ungdomar under 18 år är det vårdnadshavarna som väljer vilken hälsocentral barnet/ungdomen ska tillhöra. Vid delad vårdnad krävs båda föräldrarnas underskrifter.

Går det att få tolk oavsett vilken hälsocentral man är listad på?

Svar: Ja, alla vårdgivare ska erbjuda tolk när det behövs.

Kommer kraven på kvalité att vara densamma på alla hälsocentraler?

Svar: Från den 1 januari 2010 måste alla hälsocentraler som ingår i hälsovalet vara godkända av landstinget. Det innebär att hälsocentralen måste leva upp till en grundläggande standard där krav på till exempel medicinsk kvalitet, tillgänglighet, och förebyggande verksamhet ingår. Utöver detta kan hälsocentralerna utveckla verksamheten fritt, till exempel utöka öppettiderna och inrätta tjänster utifrån medborgarnas behov.

Kostar besöken lika mycket på en privat hälsocentral som på en landstingsdriven?

Svar: Ja, priset är detsamma på alla hälsocentraler som ingår i hälsovalet.

Får jag också möjlighet att välja läkare?

Svar: Landstinget ställer krav på en läkarbemanning som säkerställer att hälsocentralen klarar av uppdraget att erbjuda den vård som du behöver, men kräver inte att hälsocentralen ska ha en fast läkarkontakt för alla sina patienter. Särskild hänsyn ska tas till behov av kontinuitet för patienter med nedsatt autonomi och för patienter med långvarig och/eller kronisk ohälsa.

Kan jag besöka en annan hälsocentral än den jag har valt?

Svar: När du blir sjuk på dagtid ska du i första hand vända dig till den hälsocentral du tillhör, men alla hälsocentraler måste ta emot dig. Vid akut sjukdom har du rätt att söka vård där du befinner dig.

Öppettider:

Mån – Fre 08:00 – 17:00